Στις 25- 29 Αυγούστου θα γεμίσει ο χώρος μουσική καθώς νεανική συγκροτήματα από κάθε μέρος
θα ενώσουν τις ... μουσικές δυνάμεις τους για να μας προσφέρουν ένα μοναδικό μουσικό 4ήμερο!
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://youthbandfestival.gr/site/