ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τα γραπτά των μαθητών της Θεωρητικής Κατεύθυνσης και τα θεωρητικά μαθήματα της Γενικής Παιδείας συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αναβαθμολογήσεων. Σε Νέα Ελληνικά, Λογοτεχνία και Ιστορία ο υποκειμενικός παράγοντας που επηρεάζει τη...


βαθμολόγηση λόγω της φύσης των μαθημάτων οδηγεί στη «διαιτησία» του τρίτου βαθμολογητή πάνω από δύο στα δέκα γραπτά. Ακόμα και στα Αρχαία οι αναβαθμολογήσεις ξεπερνούν συχνά το 10%, όταν στα θετικά μαθήματα, όπως λ.χ. στη Χημεία- Βιοχημεία φέτος, μπορεί να εμφανιστεί μηδενική ανάγκη αναβαθμολόγησης. Φέτος αναβαθμολογήθηκαν λόγω διαφοράς α΄ και β΄ βαθμολογητή 40.089 γραπτά (ποσοστό 7,08%) και εμφανίστηκε μικρή μείωση σε σχέση με το 2009 που είχαν αναβαθμολογηθεί 41.180

(ποσοστό 7,7%). Ωστόσο φιλόλογοι παρατηρούν ότι σημαντική ευθύνη για τις μεγάλες διαφορές μεταξύ βαθμολογητών στα μαθήματα αυτά έχει η απουσία σαφών οδηγιών από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, καθώς και της σωστής επιμόρφωσης στους βαθμολογητές.

tanea