Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν σύντομα να ταξιδεύσουν στη Βραζιλία χωρίς να χρειάζονται βίζα, αν οι κυβερνήσεις της ΕΕ εγκρίνουν τις συμφωνίες που θα παρουσιαστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε τέσσερις χώρες της ΕΕ - Μάλτα, Κύπρος, Εσθονία και Λετονία- οι πολίτες εξακολουθούν να χρειάζονται βίζα για να επισκεφτούν την Βραζιλία, ενώ σε όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ένωσης έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες απαλλαγής.
«Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα δώσει το πράσινο φως το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Μικέλε Τσερκόνε, εκπρόσωπος της Ευρωπαίας Επίτροπου αρμόδιας για θέματα Ασφάλειας, Σεσίλια Μάλμστρομ.
Πηγή:Ναυτεμπορική