Διαφορετικές ταχύτητες και εκπλήξεις στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής των Τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ, των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών των πέντε Επιστημονικών Πεδίων φανερώνει η ανάλυση των βαθμών πρόσβασης...Oι 10.571 αριστούχοι (10.688 πέρσι) δεν θα επιτρέψουν σημαντική υποχώρηση των περιζήτητων και υψηλόβαθμων σχολών ενώ στα περισσότερα Τμήματα «μεσαίας» βαθμολογίας (15.000-

18.000 μόρια) αναμένεται ελαφρά άνοδος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως φαίνεται από την ανάλυση των βαθμών πρόσβασης, είναι ο μεγάλος και φέτος αριθμός αριστούχων (10.571, ο δεύτερος μεγαλύτερος τα τελευταία 10 χρόνια), ο αυξημένος σε σχέση με πέρσι αριθμός των υποψηφίων στις «μεσαίες» βαθμολογίες (15.000-

18.000 μόρια) και ο σταθερά μεγάλος αριθμός των υποψηφίων με βαθμολογίες κάτω από 10.000

μόρια (30.800 σε σύνολο εξετασθέντων 89.807). Η κατανομή αυτή θα σφραγίσει την κίνηση των βάσεων εισαγωγής.

Τα αποτελέσματα της φετινής κατανομής των βαθμών πρόσβασης θα είναι:

1Ο σκληρός ανταγωνισμός των υποψηφίων για μια θέση στις περιζήτητες και υψηλόβαθμες σχολές, οι οποίες, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτών που υποχωρούν λίγο φέτος, θα παραμείνουν ιδιαίτερα απαιτητικές.

2Δεν θα έχουμε ενιαία κατεύθυνση των βάσεων εισαγωγής ούτε ανάμεσα στα Επιστημονικά Πεδία ούτε καν ανάμεσα στις σχολές των ίδιων Επιστημονικών Πεδίων.

3Θα δημιουργηθεί χάσμα περίπου 14.000 μορίων ανάμεσα στη βάση της πρώτης και της τελευταίας σχολής.

Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος θα εισαχθεί ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων της τελευταίας πενταετίας, και ότι θα καταγραφεί μια αύξηση των επιλογών των υποψηφίων στις σχολές που βρίσκονται κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει μικρές ανατροπές στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής.

tanea